gerb
madhiya
Ishonch telefonlari
logo
jumbomap

«O'ZSTANDART» agentligi

Navoiy sinov va sertifikatlashtirish markazi

Davlat Korxonasi

Yagona ishonch telefoni:
0 (0 436) 224-9361 | 0 (0 436) 224-0751

Sifat menejmenti tizimlarini joriy etish bo'limi quyidagi standartlarni joriy etish bo'yicha konsul'tati metodik xizmatlar ko'rsatish:

O'zDSt ISO 9001:2009 milliy standarti bo'yicha sifat menejmenti tizimi (ISO 9001:2008 xalqaro standai bo'yicha);

O'zDSt ISO 14001:2009 milliy standarti bo'yicha ekologik menejmenti tizimi (ISO 9001:2008 xalqa standart bo'yicha);

OHSAS 18001:2007 standarti talablari bo'yicha mexnatni muxofaza qilish va hayot xavfsizligi menejmer tizimi;

O'zDSt ISO 22000:2009 milliy standarti bo'yicha oziq-ovqat xavfsizligi menejmenti tizimi (ISO 22000:20i xalqaro standarti bo'yicha);

Integrallashgan menejmenti tizimlari SMT, OOXMT va EMT lar bo'yicha va korporativ seminarlar o'tkazish. ISO 9001:2008nima?

ISO 9001:2008- bu xalqaro standart bo'lib, korhonalarni boshqarishda sifatni boshqarish soh.asidagi dunyonii ilg'or tajribalarini o'z ichiga olgan talablar majmui. "ISO 9000:2005 seriyali standartlar" haqida gap ketgan[1] uning uch turi inobatga olinadi: ISO 9000:2005 «Quality management systems - Fundamentals at vocabulary», ISO 9001:2008 «Quality management systems - Requirements», ISO 9004:2009 «Managing for ti sustained success of an organization — A quality management approacn».

O'zbekistonda ushbu standartlarping aynan o'xshsash milliy standartlari joriy etilgan: O'zDSt ISO 9000:20s "Sifat menejmenti tizimi. Lug'at", O'zDSt ISO 9001:2009 "Sifat menejmenti tizimi.Asosiy talablar

O'zDStlSO 9004:2009 "Sifat menejmenti tizimi. Faoliyatni yahshilash bo'yicha tavsiyalar".

 

Tel:

Fax:

E-mail:

Web:

ISO 9001:2008 (O'zDSt ISO 9001:2009) standartlarini joriy etish afzalliklari:

 • Davlat va hududiy buyurtmalar olishdagi ustuvorlik;
 • nufuzli tenderlarda qatnashish;
 • sifat sohasida samarali boshqaruv va uni yahshilash;
 • jarayon masalalari bo'yicha bilim, ko'nikmalami yahshilash;
 • hodimda javobgarlik darajasi va sifat principlariga amal qilish darajasini oshirish; .» hodimlarni samarali tanlovi;v
 • reklama maqsadlarida standartni qo'llash;
 • ishlab chiqarish muammolari echimini soddalashtirish;
 • nomuvofiq mahsulot va ishlab chiqarish chiqindilari hajmini pasaytirish;
 • mahsulot va xizmatlarning yuqori sifatiga erishish, samarali kuzatuvchanlikni ta'minlash;
 • ishlab chiqarish samaradorligini oshirish;
 • iste'molchilarga xizmat ko'rsatishni yahshilash;

iste'molchilaming qoniqarlik darajasini oshirish;

 • amaldagi iste'molchilarni ushlab turish;v
 • bozor ulushini kengaytirish;

Korxona mavqeini oshirish